Италиански език

Free
View cart
Италиански език

Италианският език  е език от романския клон на индоевропейските езици.

Използва се от около 62 000 000 души в Италия и от още най-малко 500 000 в Южна Швейцария, Истрия, а също и в Сомалия и съседните райони, както и сред италианската диаспора в различни части на света. Книжовният италиански е силно повлиян от тосканския диалект и е междинен между романските говори в Северна Италия и итало-далматинските говори в Южна Италия.

За разлика от повечето романски езици, италианският е запазил разликата между кратките и удвоените съгласни в латински. От всички романски езици италианският е най-консервативен в речниковия си състав, макар че е напълно изгубил склонитбената система при имената (запазена отчасти в румънския).

Характеристики

  • Лектори 1
  • Изпити 1
  • Продължителност вечерен 50 уч. часа
  • Ниво All level
  • Език Италиански
  • Студенти 1
  • Оценяване Self
Хорариума е празен
Free
View cart