Английски език

Free
View cart
Английски език

Английският език е световен език. Това е езикът на бизнеса, науката, комуникациите, медиите, технологиите, музиката. Едва ли общуването би било толкова пълноценно без него. По работа, за удоволствие или дори за да изгледа един филм на всеки рано или късно се налага да научи този международен език. 402 000 000 са говорещите английски език по света. Официален е в 18 страни, а се говори във Великобритания, САЩ и 103 други държави. Английският език (English language) е западногермански език, който в наши дни е основен език за голям брой страни по целия свят. Той е и един от официалните езици на Организацията на обединените нации и Европеиския съюз. От средата на XX век той се превръща в най-широко преподаваният и говорен език в света, гъвкав е по отношение на лексиката и има сравнително проста граматика. Това е най-хубавото – английският е най-опростеният език, изчистен от условности и излишни предразсъдъци. Всеки би могъл да се справи с него.. Това несъмнено ще ви помогне, където и да сте решили да общувате и да се информирате. Опитайте! С нас е лесно и приятно. Комуникативния подход на обучение ще Ви убеди в това. Чрез нашите курсове можете да усвоите английския език и да се чувствате свободни да пътувате, работите или учите в някоя от страните, в които той е официален език.

Обученията се провеждат по различни учебни системи според възрастта и нуждите на обучаемите:

Характеристики

  • Лектори 1
  • Изпити 1
  • Продължителност 75 уч. часа
  • Ниво Elementary/ Pre-Intermediate/ Intermediate/ Upper-Intermediate/ Advanced
  • Език English
  • Студенти 1
  • Оценяване Self
Хорариума е празен
Free
View cart